Uw kind aanmelden

Voor het eerst naar school!!!

De meeste kleuters zitten er vol van: ”Ik word bijna vier jaar en dan mag ik naar school”!

Dat klopt; vanaf vier jaar mag een kind naar school, vanaf vijf jaar moet een kind naar school. Dit is in de leerplichtwet vastgelegd.

“Met veel plezier, veel en veelzijdig leren”. Daar staat onze school voor. Om een goede doorgaande leerlijn te realiseren, verwachten wij de kinderen vanaf hun vierde jaar op school. De basisschool bestaat normaal gesproken uit 8 leerjaren. In sommige gevallen kan dit wat langer of korter zijn. Een kind mag tot uiterlijk 14 jaar op de basisschool zitten. Daarna moet hij of zij naar een vorm van voortgezet onderwijs.

Om een goede planning te kunnen realiseren en de kinderen evenwichtig over de groepen te kunnen verdelen, verzoeken wij de ouders om de kinderen die in het schooljaar 2020-2021, 4 jaar oud worden*, voor 1 maart 2020 aan te melden.

Tussentijds instromen in verband met verhuizing en dergelijke is in principe altijd mogelijk. U kunt ten alle tijden een afspraak maken voor een rondleiding en een informatief gesprek.

(*Geboren tussen 01-08-2016 en 30-06-2017)

Aanmeldingsformulier