https://bsnijnsel.nl/wp-content/themes/gymappstest Samenwerkingsverband | Basisschool de Sterjasmijn

Samenwerkingsverband

Passend onderwijs SWV PO 30 06

 Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig: een korte of langere periode, met
weinig of veel hulp. Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop deze extra
ondersteuning georganiseerd is. Om passend onderwijs te kunnen bieden werkt onze
school, samen met andere scholen en besturen, samen in Samenwerkingsverband Primair
Onderwijs 30 06 (SWV PO 30 06). Onderling maken we afspraken over hoe we ervoor
zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Bijvoorbeeld als er sprake is van
dyslexie, bij gedragsproblemen, bij meer- en hoogbegaafdheid of bij taalachterstanden. In
passend onderwijs heeft iedereen een rol: het schoolbestuur, leerkrachten en andere
professionals, ouders, jeugdhulp, partners, gemeenten en het samenwerkingsverband.

Hoe passend onderwijs werkt en wie wat doet, leest u op de website van SWV PO 30 06.
Hier vindt u ook een infographic en animatiefilm die meer uitleg geven.

De Ondersteuningsplanraad is het medezeggenschapsorgaan van het
samenwerkingsverband. Hierin zijn ouders en docenten vertegenwoordigd. In het
Ondersteuningsplan van SWV PO 30 06 staan afspraken over hoe we samenwerken, waar
we in de periode 2019-2023 aan werken, hoe we middelen inzetten en hoe we kwaliteit
bewaken.

Meer weten of op de hoogte blijven over passend onderwijs? Dat kan via www.swvpo3006.nl