https://bsnijnsel.nl/wp-content/themes/gymappstest Ouderraad | Basisschool de Sterjasmijn

Ouderraad

De oudervereniging organiseert een aantal activiteiten voor de kinderen, zoals de Sinterklaasviering, Koningsdag en de zomeractiviteit. Verder is de oudervereniging verantwoordelijk voor de speeltoestellen op de speelplaatsen. Voor deze activiteiten vraagt de oudervereniging een bijdrage van € 35,- per kind per schooljaar. In dit bedrag is tevens een bijdrage ( € 10,- ) voor de overblijffaciliteiten opgenomen. In februari ontvangt u daarvoor een factuur.

De oudervereniging organiseert een jaarvergadering tijdens de algemene ouderavond in november en publiceert haar activiteiten via het “Schooljournaal” en de website van de school.

De samenstelling van de oudervereniging voor het schooljaar 2021-2022 is als volgt:

Voorzitter:                   De heer Pepijn Soons
Secretaris:                   Mevrouw Manon de Groot
Penningmeester:        Mevrouw Stephie Klaus
Leden:                         Mevrouw Ellen ter Horst
                                    De heer Willem van de Sande
                                    De heer Leon Peeters