Opleiden in school

Basisschool Sint Antonius van Padua participeert samen met haar collega-scholen van SKOSO binnen ‘ Opleiden in school’. Dit houdt in dat wij studenten van verschillende opleidingen een werkplek bieden, wat een belangrijk deel vormt van de opleiding.

Onze visie omtrent studenten is:

Schoolontwikkeling door te leren van en met elkaar.
Het creëren van een win-win situatie!

SKOSO werkt samen met Fontys PABO Veghel en ROC De Leijgraaf, maar biedt ook stageplekken aan studenten vanuit andere opleidingen. Binnen de samenwerking met Fontys PABO Veghel, zijn wij één van de Keurmerkscholen. Dit houdt in dat onze school structureel mogelijkheden heeft voor een optimale begeleiding van studenten en er ruimte is voor ontwikkeling middels onderzoek.

We vinden het prettig een echte studentengroep in huis te hebben. We hebben graag een combinatie van nieuwsgierige studenten uit alle leerjaren vanuit verschillende opleidingen in huis. Deze mix van studenten zorgt voor diversiteit, maar is ook van belang om intervisiebijeenkomsten goed uit de verf te laten komen. 

Om de studenten op onze school optimaal te begeleiden hebben mentoren de mentorentraining op de PABO gevolgd. Daarnaast is er op onze school één dag in de week een basisschoolcoach gefaciliteerd. Zij volgt de ontwikkeling van de studenten, begeleidt hen daarbij, organiseert intervisiebijeenkomsten en onderhoudt contacten met de verschillende opleidingen en andere scholen binnen SKOSO. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze basisschoolcoach Helma Otten. (hotten@bsboskant.nl) .