https://bsnijnsel.nl/wp-content/themes/gymappstest Medezeggenschapsraad | Basisschool de Sterjasmijn

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) adviseert het schoolbestuur over allerlei zaken, die met onze school te maken hebben. In een aantal gevallen behoeft het schoolbestuur de instemming van de MR. De medezeggenschapsraad bestaat uit 2 afgevaardigden namens de ouders en 2 namens het personeel. De zittingsduur is 3 jaar.
In het schooljaar 2021-2022 is de samenstelling van de de MR als volgt:

MR leden namens de ouders:                                MR leden namens het team:
Marcel Schevers                                                       Emmy Woonings
Elke van Schaijk                                                       Dorine van der Loo-Maas

Voorzitter van de MR:       Dorine van der Loo-Maas
Secretaris van de MR:      Marcel Schevers

Voor vragen over of aan de MR kunt u contact opnemen met de voorzitter, bereikbaar op e-mailadres: dvanderloo@bsnijnsel.nl

De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR)

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) worden bovenschoolse zaken aan de orde gesteld. Zaken die gelden voor alle 7 scholen onder het bestuur. In de GMR is onze school vertegenwoordigd door één afgevaardigde namens de ouders en één namens het personeel.

Namens de ouders:    Marcel Schevers

Namens het team:      Dorine van der Loo-Maas