https://bsnijnsel.nl/wp-content/themes/gymappstest Klachtenregeling | Basisschool de Sterjasmijn

Klachtenregeling

Klachtenprocedure

Mochten er problemen zijn, dan is het natuurlijk prettig dat
u dit eerst probeert op te lossen met de direct
betrokkene(n). Wanneer dit niet naar tevredenheid
verloopt, kunt u contact opnemen met de directie. Mocht dit
ook geen oplossing bieden, dan heeft onze school een
procedure voor melding en afhandeling van eventuele
klachten.
Zie algemeen deel van de schoolgids voor alle SKOSO
scholen.